Dyrektor

dr n. med. Norbert Prudel


sekretariat dyrektora tel: 32 45 37 101


Inspektor Ochrony Danych (IOD)
Alodia Urbańczyk
tel: 32 45 37 104
adres e-mail: alodia.urbanczyk@wscp.wodzislaw.pl


Główna Księgowa
tel: 32 45 37 103

Przełożona Pielęgniarek
Specjalista ds epidemiologii
mgr pielęgniarstwa Beata Rupińska
tel: 32 45 37 141