Oddział II - ilość łóżek 40

Oddział II Pulmonologiczny zajmuje się diagnostyką i leczeniem:
Na oddziale wykonywane są następujące procedury specjalistyczne:
W trakcie hospitalizacji u pacjentów przeprowadzane są konsultacje onkologiczne, torakochirurgiczne, i radioterapeutyczne.
Oddział posiada Akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenie specjalizacji w zakresie Pulmonologii.

fot.

ŁAZIENKA DLA PACJENTÓW fot.


POKÓJ ZABIEGOWY fot.


Konsultacje onkologiczne:


Konsultacja torako-chirurgiczna: druga środa miesiąca 9.0010.20
dr n. med Krzysztof Bruliński
specjalista chirurgii klatki piersiowej
specjalizacja chirurgia ogólna


PUNKT CYTOSTATYCZNY fot. sala chorych Punktu Cytostatycznego

Punkt cytostatyczny funkcjonujący  Wojewódzkim Szpitalu Chorób stanowi wydzielone pomieszczenia z oddziału II, zgodnie z ustawą o zasadach bezpiecznej pracy przy przechowywaniu, rozpuszczaniu i podawaniu leków cytostatycznych.
Punkt cytostatyczny obsługuje kadra medyczna dwóch oddziałów – oddziału II i oddziału III. Personel lekarski po zdiagnozowaniu i odpowiednich konsultacjach zleca schemat cyklu chemicznego. Personel lekarski stanowią specjaliści chorób płuc, onkolog kliniczny, specjalista radioterapii onkologicznej oraz lekarz medycyny pracy, dbający o stan zdrowia osób dopuszczonych do pracy z cytostatykami.
Natomiast personel pielęgniarski zajmuje się przygotowywaniem i podawaniem leków cytostatycznych. Pomieszczenia punktu cytostatycznego stanowią salę chorych – 7 łóżek, dyżurkę pielęgniarską z podglądem na salę chorych, łazienkę dla pacjentów i pokój zabiegowy. W pokoju zabiegowym personel pielęgniarski przygotowuje leki cytostatyczne według określonych schematów indywidualnie dla każdego pacjenta. Pokój zabiegowy został wyposażony w komorę laminarną. Personel  pielęgniarski  odbył przeszkolenie w zakresie przechowywania, podawania i rozpuszczania leków cytostatycznych w Centrum Onkologii w Gliwicach. fot. Dyżurka pielęgniarska Punktu Cytostatycznego
Tel. 032 / 45 37 127


PERSONEL MEDYCZNY

fot. Lekarz Kierujący Oddziałem
dr n. med. Jan Cieślicki
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych
Tel. 0 32 / 45 37 130

LEKARZE:
Tel. 0 32 / 45 37 129

Lek. Alicja Szczepańska – za-ca Lekarza Kierującego Oddziałem
Specjalista chorób płuc
Lekarz chorób wewnętrznych

Lek. Maciej Nowak
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista chorób płuc

Lek. Małgorzata Morawska
Specjalista chorób wewnętrznych


Pielęgniarka Oddziałowa
Ewa Brudny
Tel: 32 / 45 37 132


fot.kaplica szpitalna