PORADNIA GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
w Wodzisławiu Śląskim


Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Placówka prowadzi leczenie chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego oraz zajmuje się badaniem osób mających kontakt z gruźlicą. Opieką objęci są zarówno chorzy kierowani przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, jak i pacjenci po zakończonym leczeniu szpitalnym.


Zespół pracowników poradni stanowi wysokiej klasy kadrę specjalistów, posiadających duże doświadczenie w pracy szpitalnej i ambulatoryjnej.


KADRA LEKARSKA:

KIEROWNIK PORADNI:

Godziny pracy poradni:

Rejestracja telefoniczna odbywa się codziennie w godz. 9.00 - 13.00 pod numerem:

32 45 37 144

W celu przyjęcia do poradni niezbędne jest:


Pełna baza diagnostyczna dla schorzeń układu oddechowego znajduje się na terenie tutejszego szpitala. Istnieje możliwość wykonania następujących badań:Materiał do badań laboratoryjnych pobierany jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 9.00

Do dyspozycji pacjentów pozostają również: